Més a prop, més vives, més transformadores

Els nostres horitzons de futur són:

  • Que l’XPC sigui una xarxa cooperativa sòlida a escala estatal i sigui present a tots els territoris.
  • Que proliferin els vincles entre les entitats de l’economia solidària i cooperatives dels diferents pols territorials.
  • Que l’XPC sigui una iniciativa amb lideratges compartits, una xarxa nodal amb pols líders a totes les comunitats autònomes.
  • Que creixin els pols territorials i els projectes nous, fruit de la intercooperació.
  • Que creixin els camps de l’economia solidària de l’habitatge cooperatiu i les comunitats energètiques, les finances ètiques, l’alimentació, etc.
  • Que la xarxa esdevingui una iniciativa més dins el mapa estatal de l’economia solidària.

La intercooperació passa a l’acció