Les nostres accions ens defineixen.

Les nostres accions ens defineixen i són les activitats conjuntes les que van donant forma a aquest projecte i ens permeten acostar-nos i descobrir-nos. La Xarxa de Pols Cooperatius es materialitza a través de diferents tipus d’activitats: per una banda, estan les Comunitats d’Aprenentatge orientades a la Pràctica (CAP) i les Residències en Pols Cooperatius. Totes dues propostes tenen com a finalitat garantir el coneixement mutu entre cooperatives i amarar-nos dels sabers i de les bones pràctiques de cadascuna per enfortir-nos i generar estratègies compartides. I, d’altra banda, les activitats enfocades a enfortir l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, un sector estratègic de la Xarxa.

Aprenent juntes amb les CAPs (Comunitats d’Autoaprenentatge)

Les cooperatives que formem l’XPC tenim en comú valors i maneres d’entendre el món, però també compartim algunes preocupacions i temes sobre els quals volem obtenir més coneixement i generar estratègies conjuntes. Per això, hem format tres tipus de CAP (Comunitats d’Aprenentatge orientades a la Pràctica) que giren al voltant de tres qüestions sobre les quals volem generar coneixement comú: la intercooperació, la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raons de sexe a l’ESS, i la diversitat i inclusió a les nostres entitats. Aquestes CAP es basen en l’aprenentatge mutu: totes les participants aporten els seus dubtes i les seves experiències i entre totes busquem solucions conjuntes.

Acostament i intercanvi: les residències cooperatives

Amb la voluntat de donar consistència a la Xarxa de Pols Cooperatius, necessitàvem generar espais de trobada i intercanvi entre els diferents territoris de la xarxa. Per això, s’han dut a terme residències als pols cooperatius de Barcelona (Catalunya), Irun (Euskadi) i Madrid, en les quals han participat 25 persones que han pogut conèixer la manera de treballar i organitzar-se d’altres empreses de l’ESS. Durant les residències, les participants han pogut visitar cooperatives i projectes innovadors de cadascuna de les comunitats i han compartit temps i coneixement amb les companyes, escurçant distàncies i generant vincles que seran la llavor de futures accions col·lectives.

Reforçant l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

L’habitatge cooperatiu suposa una alternativa d’accés a l’habitatge inclusiu, digna i assequible. Pel seu alt interès social, aquest és un àmbit sectorial estratègic per a l’XPC. Amb la finalitat de reforçar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, s’ha confeccionat un mapatge de projectes de promoció d’aquest model d’habitatge, esdeveniments divulgatius per donar-lo a conèixer en els diferents territoris i la generació de materials per facilitar-ne la divulgació. Així mateix, s’està treballant en un programa de formació i capacitació d’equips tècnics de l’ESS partint de l’experiència catalana en aquest sector.

Juntes per la transició energètica i l’impuls de comunitats energètiques

Les comunitats energètiques són projectes col·lectius en els quals persones i altres entitats locals s’associen per gestionar la pròpia energia. Tenen com a objectiu fomentar la generació renovable distribuïda i el desenvolupament local. La nostra XPC s’alinea perfectament amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència pel que fa a les comunitats energètiques locals. Treballarem per promocionar, transferir coneixement i visibilitzar bones pràctiques sobre l’autogestió de l’energia.